General-Talk

2015/Oct/09

ใครที่ชอบดูสถิติการเข้าชมเว็บของตนเองใน Google Analytics

ย่อมต้องเคยเห็นลิงค์แปลกๆ ที่เป็น Referrals เข้ามาที่เว็บไซต์

อย่าง facebook.com, m.facebook.com, l.faceboom.com, lm.facebook.com

แน่นอนว่ามันหมายถึงผู้ชมที่ลิงค์เข้าเว็บไซต์จาก Facebook อย่างไม่ต้องสงสัย

 

แล้วลิงค์หน้าตาแปลกๆ เหล่านี้ต่างกันอย่างไร?วันนี้เรามีคำตอบค่ะ

  • facebook.com ลิงค์มาจาก fb บน pc หรือ tablet
  • l.faceboom.com ลิงค์มาจาก fb บน pc หรือ tablet โดยผู้ใช้ login เข้าเฟส
  • m.facebook.com ลิงค์มาจาก fb บน smartphone
  • lm.facebook.com ลิงค์มาจาก fb บน smartphone โดยผู้ใช้ login เข้าเฟส

ข้อมูลจาก

http://gatipoftheday.com/understanding-facebook-link-shim-referrals

 


Referrals ลักษณะนี้เรียกว่า link shim เป็นการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้งาน fb ค่ะ

เป็นความแตกต่างระหว่างการใช้งาน http และ https

ซึ่งตัวหลังเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

แต่เมื่อเป็น Referrals เราคงไม่อยากให้สถิติขึ้นว่า none หรือลิงค์มาจากที่ว่างเปล่า

ดังนั้น fb จึงสร้าง link shim ในลักษณะนี้ขึ้นมา 

และทาง fb ยังมีการเชื่อมต่อโดยผ่าน gateway ของสถานศึกษาหรือองค์กร 

ซึ่งจะมีอักษรนำหน้าแบบอื่นๆ ด้วย เช่น hs, c แต่คงไม่พบในบ้านเราค่ะ