2009/Jul/31

หลังจากเงียบหายไปพักใหญ่ ครั้งนี้กลับมาพร้อมกับเทคนิคสนุกๆที่จะเพิ่มลูกเล่นให้กับภาพสีน้ำของเรา เทคนิคนี้เอาไว้ดึงความสนใจเด็กๆได้ดี เป็นกุศโลบายที่ครูสอนศิลปะเด็กในต่างประเทศนิยมมากค่ะ

The Bubble Print Technique

Tools and Materials-วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
1. A dish or a bowl.
    ภาชนะปากกว้างๆ (ในที่นี้จะใช้จานแทน)
2. Liquid soap or dish washing liquid.
    สบู่เหลว หรือน้ำยาล้างจาน ยี่ห้อที่ฟองเยอะๆหน่อย
3. Watercolor or food coloring. Liquid watercolor is recommended.
    สีน้ำ ถ้าเป็นสีชนิดเหลวจะดีกว่า
4. A drinking straw.
    หลอดกาแฟ ขนาดใดก็ได้
5. Watercolor paper.
    กระดาษที่จะใช้วาดภาพ

 

Let's Start!

1. ผสมสีน้ำสีที่ต้องการลงในจาน ถ้าใช้สีน้ำชนิดบีบจากหลอดให้บีบลงบนจานแล้วใช้กระบอกฉีดน้ำในปริมาณพอเหมาะลงในจาน ก่อนจะค่อยๆใช้พู่กันค่อยๆละลายเนื้อสีจนเข้ากับน้ำ ถ้าใช้สีน้ำชนิดเหลว สีเขียนผ้าบาติก หรือสีผสมอาหารจะสะดวกกว่าเพราะสีจะไม่ตกตะกอน และไม่ต้องคนสีให้เข้ากันบ่อยๆ

Dilute the paint in a dish with little water. Liquid watercolor is recommended here, otherwise you'll need an excess amount of paint from watercolor tube !

 

2. ผสมสีน้ำให้มีความเข้มข้นตามต้องการแต่ต้องไม่จางเกินไป สามารถทดสอบได้โดยลองป้ายสีที่ขอบจาน เมื่อสีค่อยๆไหลลงจานจนแห้งติดขอบจานก็จะเห็นความเข้มข้นของสี เมื่อผสมสีได้ที่แล้ว ใส่สบู่เหลวหรือน้ำยาล้างจานลงไปพอประมาณให้คนแล้วเกิดฟอง คนน้ำยาให้เข้ากับสีน้ำที่เตรียมไว้

Mix watercolor with a squirt of dish washing liquid/liquid soap. The paint must be intense enough so that the bubbles will get visible on the paper.

3. นำหลอดกาแฟมาตัดปลายหลอดด้านหนึ่งให้เป็นมุมเฉียงประมาณ 30-45 องศา เพื่อเวลาเป่าสีในจานจะได้ไม่ต้องตั้งหลอดเป็นมุมฉากกับจาน ทำให้เป่าได้ง่ายขึ้น

Cut the tip of a straw as shown above. The slant tipped straw will help you blow the mixture on a flat plate easily.

4. ค่อยๆเป่าน้ำสีในจานด้วยหลอดกาแฟให้เกิดฟอง ส่วนเทคนิคในการเป่าให้เกิดฟองลักษณะอย่างไรต้องแล้วแต่ความสามารถส่วนบุคคล จะให้อธิบายคงลำบากค่ะ   ข้อดีข้อหนึ่งของการใช้จานก็คือ ใช้บรรจุส่วนผสมของน้ำสีได้ไม่มากพอที่จะเผลอดูดเข้าไป ถ้าเผลอดูดกลืนเข้าไปจริงก็ให้ดื่มน้ำตามมากๆหรือดื่มนมนะคะ

Use the straw to blow the mixture until the bubbles rise above the plate. If you unintentionally suck the mixture, DO drink a lot of water or milk afterwards as soon as possible!

 

5. เมื่อฟองขึ้นจนเป็นแพเต็มจานแล้ว ให้รีบใช้กระดาษด้านที่ต้องการค่อยๆสัมผัสฟอง เพราะฟองจะอยู่ไม่นานเมื่อโดนอากาศโดนลมก็จะแตกไป เหตุที่ต้องนำจานมาผสมสีอยู่ที่ขั้นตอนนี้ค่ะ เนื่องจากจานจะไม่มีอุปสรรคเรื่องขอบภาชนะเวลาใช้กระดาษแตะฟอง และยังสามารถใช้กับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ๆได้สะดวกกว่าถ้วยชามปากกว้างทั่วไป แค่เป่าฟองให้พองสูงกว่าขอบจานก็ไม่มีปัญหาแล้ว

Be quick to press the paper gently over the bubbles. The bubbles will pop against the paper and leave circular impressions.

6. ทำซ้ำข้อ 4-5 จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

Repeat step 4-5 until you're satisfied with the result.

It's the bubble print. - เทคนิคนี้เรียกเล่นๆว่าภาพพิมพ์ฟองค่ะ

An experiment in duotone. - ลองเล่นสองสีให้มีสีสันและมิติมากขึ้น

ถ้าต้องการเว้นกระดาษให้เป็นสีขาวก็ใช้ masking fluid ทากั้นสี หรือใช้มาสกิ้งเทปแปะบริเวณที่ไม่ต้องการให้ติดสีก่อนจะนำไปแตะฟองค่ะ เอ็ฟเฟ็คฟองนี้เหมาะจะใช้งานกับภาพที่เกี่ยวกับน้ำ หรือจะใช้เป็นเทคนิคลูกเล่นในงานสไตล์แฟนตาซีก็ไม่เลว

You can cover the work surface with newspaper or masking fluid to protect the desired area. This technique is nice for aquatic and fantasy theme.

The ID

The ID

Watercolor on Renaissance rough 100lbs paper
Original Size : A4

 

Edit : English translation added on 23/03/2010.

Comment